Teatru FLUID

Teatr Fluid przyjmuje konwencje teatru laboratoryjnego, społecznego i interdyscyplinarnego. Nie zamyka się na jedną technikę. Poszukuje różnych środków wyrazu scenicznego. Łączy ludzi z otwartą duszą i paletą twórczych pomysłów. Celem nadrzędnym Teatru Fluid jest poruszanie tematyki kobiecości, dyskusji o prawach kobiet i ich pozycji. Ponadto pokazuje inny punkt widzenia, edukuje, uświadamia, inspiruje do działania i skłania do zmian.

Dlaczego Fluid? Z jednej strony to zdecydowanie kobiecy atrybut, ale także niestała forma, która symbolizuje artystyczną wolność i swobodę nie posiadania własnej sceny. Poza tym to baza, którą stanowi Magdalena Bocianowska. To ona odpowiada za kształt projektów, do których zaprasza różnych twórców. Wspólnie poszukują kierunków, przekraczają granice i wypełniają je swoją wrażliwością.

Teatru Fluid powstał dzięki wspólnej realizacji spektaklu woMAN 2019 roku wraz z Moniką Łyżwą (aktorką Teatru im. A. Sewruka w Elblągu), ze Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Elbląg i przy wsparciu Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.