Start

Teatr Fluid przyjmuje konwencje teatru laboratoryjnego, społecznego i interdyscyplinarnego. Nie
zamyka się na jedną technikę. Poszukuje różnych środków wyrazu scenicznego. Łączy ludzi z otwartą
duszą i paletą twórczych pomysłów. Celem nadrzędnym Teatru Fluid jest poruszanie tematyki
kobiecości, dyskusji o prawach kobiet i ich pozycji. Ponadto pokazuje inny punkt widzenia, edukuje,
uświadamia, inspiruje do działania i skłania do zmian.
Dlaczego Fluid? Z jednej strony to zdecydowanie kobiecy atrybut, ale także niestała forma, która
symbolizuje artystyczną wolność i swobodę nie posiadania własnej sceny. Poza tym to baza, którą
stanowi Magdalena Bocianowska. To ona odpowiada za kształt projektów, do których zaprasza
różnych twórców. Wspólnie poszukują kierunków, przekraczają granice i wypełniają je swoją
wrażliwością.
Teatru Fluid powstał dzięki wspólnej realizacji spektaklu woMAN 2019 roku wraz z Moniką Łyżwą
(aktorką Teatru im. A. Sewruka w Elblągu), ze Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Elbląg i
przy wsparciu Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.